Truyện cười: Đợi đi giày

Bộ ba rắn, rùa và rết ngồi nhậu với nhau. Đang lai rai bỗng dưng hết rượu giữa chừng. Ba con liền đề xuất ý kiến xem ai sẽ là người đi mua.

Rắn:

– Tao không có chân nên phải bò đi mua lâu lắm, làm lỡ hết cuộc vui, hai bọn mày đi mua đi!

Rùa:

– Tôi tuy có chân nhưng bò chậm do có mai, thôi tốt nhất là anh rết nhiều chân đi nhanh nên đi mua rượu!

Rết:

– Ok, vậy tao sẽ đi mua!

Rắn và rùa đợi tầm 30 phút mà chưa thấy rết đi liền hỏi:

– Mày đang làm gì thế hả rết?

– Chờ một tí nữa tôi đi giờ!

Tầm một tiếng sau rắn quay lại thấy rết liền hỏi:

– Mày đi mua rượu về rồi hả rết?

– Chưa đi!

– Thế nãy giờ mày làm gì mà chưa đi?

– Tao đang mang… giày!

Xem thêm: