Giúp việc, trông xe,chạy bàn đều tìm kiếm trên mạng

Giúp việc, trông xe,chạy bàn đều tìm kiếm trên mạng

Cái thời người lao động đứng khắp khu vực đèn đỏ, ở chợ người chờ người tới thuê đi làm rồi thời người tìm việc bối rối qua trung tâm giới thiệu việc làm với chi phí cắt cổ. Cái thời công nghệ online rao tin tìm việc làm dễ dàng bắt đầu khởi sắc. Chợ người ế ẩm. Trước

» Read more
1 2 3 9