Truyện cười vỡ bụng: Ừ, đi đi em!

Từ hồi lấy nhau cho tới tận bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: ‘Đừng mua đồ…’, ‘Đừng ăn diện…’, nào là ‘Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…’, tôi chán mấy chữ ‘Đừng’ đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: ‘Ừ, mua đi em’, ‘Ừ làm đi em…’ Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

Ông chồng nghe đến đây liền nói:

– Ừ, đi đi em!

:))

Bạn đọc thư giãn thêm với truyện cười:

Hài hước với truyện cười: Vợ Đánh Ghen

Truyện hài: Tính hay quên

Truyện cười: Anh dậu thời @

Truyện cười bí kíp luyện công