Truyện cười: Có bạn là thẩm phán

Một bác sĩ, một thầy giáo và một thẩm phán là bạn chí thân của nhau.
Một hôm đang ngồi nhậu với nhau, thầy giáo nâng chén nói:

– Ba anh em mình chơi với nhau đã lâu, coi nhau như anh em ruột thịt. Tôi làm cái nghề dạy học, khi con cái hai cậu đến tuổi đi học thì mọi việc cứ để đấy tôi lo.

Vị bác sỹ khề khà:

– Tôi chuyên bên khoa mổ, hai cậu hay người thân có nhu cầu cắt bỏ bộ phận nào thì cứ bảo tôi.

Thẩm phán gãi đầu:

– Uhm! Cái nghề của tôi khó giúp được gì cho hai cậu quá. Thôi thì ai muốn ly hôn thì bảo với tôi một tiếng.

– !?!

Tham khảo thêm: