Truyện cười: Có bạn là thẩm phán

Một bác sĩ, một thầy giáo và một thẩm phán là bạn chí thân của nhau. Một hôm đang ngồi nhậu với nhau, thầy giáo nâng chén nói: – Ba anh em mình chơi với nhau đã lâu, coi nhau như anh em ruột thịt. Tôi làm cái nghề dạy học, khi con cái hai cậu đến tuổi đi học

» Read more

Truyện cười vỡ bụng: Ừ, đi đi em!

Từ hồi lấy nhau cho tới tận bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: ‘Đừng mua đồ…’, ‘Đừng ăn diện…’, nào là ‘Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…’, tôi chán mấy chữ ‘Đừng’ đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: ‘Ừ, mua đi em’, ‘Ừ làm đi em…’ Chắc tôi

» Read more
1 2