Truyện cười mới: Vova bị ngứa

Vova đi phía sau cô giáo nhưng do vướng tập vở cao trên tay nên mấy lần va phải cô giáo đi trước. Đi đễn chỗ cầu thang Vova dùng lại vặn vẹo hết người, cô giáo ngoảnh lại hỏi: -Vova em làm sao vậy? Cô có thể giúp được gì cho em không? Các bạn có thể thưởng thức

» Read more